Predmeti

Program obuhvata 10-11 predmeta koji pokrivaju relevantne teme. Edukacija omogućava usavršavanje iz oblasti bankarskog poslovanja.

Lista predmeta:

 • Bankarsko tržište Srbije
 • Bankarstvo - organizaciona struktura banke i procesi
 • Upravljanje rizicima i kreditna analiza
 • Razvoj proizvoda
 • Kreditiranje privrede
 • Kreditiranje stanovništva i alternativni kanali prodaje
 • Blagajničko poslovanje
 • Platni promet i administracija
 • Digitalno bankarstvo
 • Treasury & ALM & Factoring
 • Kolaterali i naplata potraživanja

Nakon završene edukacije, polaznici kompletan materijal dobijaju u elektronskom obliku. 

Po završetku edukacije polaže se izlazni test, na osnovu kojeg izdajemo sertifikat.

Trajanje edukacije

10 predmeta

Edukacija traje ukupno 10 nedelja (1 nedelja po predmetu).

10 nedelja

Tokom 5 radnih dana, edukacija se odvija po 2 sata dnevno.

2 sata dnevno

Ukupno 100 sati edukacije za 10 predmeta.

100 sati edukacije

Edukacija se odvija u prostorijama ICEPS-a u Beogradu.

CENA:

1.500,00€

Napomena: POPUST 30% za prvih 10 prijavljenih polaznika