O Bankarskoj Akademiji

U saradnji sa eminentnim stručnjacima iz oblasti bankarskog poslovanja, odlučili smo da našim polaznicima olakšamo prilagođavanje novom poslu u banci ili omogućimo usavršavanje i napredak u karijeri.

Usvajanjem konkretnog znanja i ovladavanjem praktičnim veštinama, kroz 100 sati edukacije iz 10 predmeta, naši polaznici dobijaju mogućnost da stvore širu sliku o organizacionoj strukturi i procesima koji se odvijaju u banci. Sticanjem konkretnih znanja koja su potrebna jednom “bankaru”, polaznici Bankarske Akademije stiču i neophodno samopouzdanje, te su u samom startu spremni da samostalno obavljaju zadatke i svoje znanje pokažu i u praksi.

 

Naši stručni predavači u periodu od 10 nedelja (1 nedelja po predmetu), polaznicima prenose konkretno znanje, koje im je potrebno da bi sa razumevanjem obavljali svoj posao u banci.

Zašto Bankarska Akademija?

Program obuhvata 100 sati edukacije iz 10 predmeta

Edukacija se realizuje u saradnji sa Visokom strukovnom školom ICEPS

Predavači su eminentni stručnjaci iz relevantnih oblasti

Banka dobija obučene juniore koji su od prvog dana pripremljeni za posao i spremni za praktični rad

Kako Bankarska Akademija može meni da pomogne u karijeri?

Lakše i brže prilagođavanje poslu u banci

Bolje razumevanje bankarskih procesa

Praktična priprema za rad

Kome je namenjena edukacija?

Edukacija je namenjena tek diplomiranim studentima ekonomije, menadžmenta i organizacionih nauka, apsolventima istih usmerenja, ali i zaposlenima u bankama koji žele da napreduju u karijeri.

Cilj edukacije

Cilj edukacije je kompletna priprema polaznika (teorijski i praktično) za rad u banci, upućivanje u sve procese i način poslovanja banaka. Polaznici dobijaju priliku da:
  •  stvore širu sliku o organizacionoj strukturi i procesima u banci
  •  usvoje znanja neophodna za obavljanje banakrskog posla sa razumevanjem
  • proces prilagođavanja poslu višestruko skrate i od starta budu spremni za praktičan rad
  • praktično savladaju veštine neohodne za rad u banci
  • usvoje konkretna znanja iz oblasti kao što su: blagajničko poslovanje, kreditiranje stanovništva, upravljanje rizicima, product development, kolaterali, factoring
  • prate predavanja eminentnih stručnjaka iz predmetnih oblasti
  • nakon edukacije preuzmu materijal u elektronskoj formi
  •  dobiju sertifikat po završetku edukacije

Unapredi svoje znanje

Usavrši praktične veštine

Šta ćete naučiti na edukaciji?

Program obuhvata 10-11 predmeta koji pokrivaju relevantne teme. Edukacija omogućava usavršavanje iz oblasti bankarskog poslovanja.

Spremni da usavršite svoje veštine?

Kontakt: 063 166 33 92

info.bankarstvo@iceps.edu.rs