O nama

U saradnji sa eminentnim stručnjacima iz oblasti bankarskog poslovanja, odlučili smo da našim polaznicima olakšamo prilagođavanje novom poslu u banci ili omogućimo usavršavanje i napredak u karijeri.

Usvajanjem konkretnog znanja i ovladavanjem praktičnim veštinama, kroz 100 sati edukacije iz 10 predmeta, naši polaznici dobijaju mogućnost da stvore širu sliku o organizacionoj strukturi i procesima koji se odvijaju u banci. Sticanjem konkretnih znanja koja su potrebna jednom “bankaru”, polaznici Bankarske Akademije stiču i neophodno samopouzdanje, te su u samom startu spremni da samostalno obavljaju zadatke i svoje znanje pokažu i u praksi.

 

Naši stručni predavači u periodu od 10 nedelja (1 nedelja po predmetu), polaznicima prenose konkretno znanje, koje im je potrebno da bi sa razumevanjem obavljali svoj posao u banci.